Jak prodloužit trvanlivost protichemických nátěrů na venkovních havarijních jímkách: Cem-Kote Barrier Coat 100 – charakteristika a možnosti použití

Cem-Kote Barrier Coat 100 je produkt kanadského výrobce Gemite, který má širokou škálu použití. Je to vysoce účinný nátěr pro negativní i pozitivní hydroizolaci v nádržích a zároveň má vysokou odolnost proti abrazi, je tedy vhodný pro aplikace v parkovacích garážích nebo na průmyslových podlahách s vysokým a těžkým provozem. Používá se rovněž jako vysoce účinný adhesivní most pro beton a maltu a pro olejem kontaminované betonové povrchy.  Cem-Kote Barrier Coat 100 se dá též použít jako ochranný nátěr betonu proti vysoce koncentrovaným roztokům solí a je velmi odolný vůči UV záření. Cem-Kote Barrier Coat 100 působí jako účinná bariéra proti pronikání vodních par z podkladového betonu a umožňuje tak bezpečnou aplikaci „nedýchajících“ polymerních nátěrů, což je významné především u venkovních betonových konstrukcí, kdy v letní horkých dnech dochází k vypařování vodních par z betonu a následnému „utržení“ vrchních neprodyšných vrstev. U nových konstrukcí, kde se vyžaduje vysoká pružnost (zařízení na úpravu odpadních vod), je Cem-Kote Barrier Coat 100 vyztužen v celé ploše pomocí Vyztužovací tkaniny HD. Při reprofilaci se Vyztužovací tkanina HD používá jen přes praskliny pro zajištění přemostění.

Cem-Kote Barrier Coat 100 je netoxický. Tento výrobek slouží POUZE PRO PRŮMYSLOVÉ ÚČELY.

Technické parametry

Pevnost v ohybu, ASTM C 348  10.3 -11.0 MPa
Mezní napětí v tahu, ASTM D412 4.5-5.0 MPa
Pevnost v tlaku, ASTM C109 4.5-35.0 MPa
Mrazuvzdornost, ASTM C666   0% po 300 cyklech   
Adhesivní pevnost-beton 1.0 -3.5 MPa
Odolnost proti odlupování působením solí za mrazu, ASTM C672 výborná
Hydraulická nepropustnost TTP 1411 (negativní strana) sloupec vody  >45 m bez průniku

 Podrobněji k užitným vlastnostem produktu:

Jako bariéra proti pronikání vodních par z podkladového betonu umožňuje bezpečnou aplikaci „nedýchajících“ polymerních nátěrů jako jsou polyuretany nebo epoxidy. Na zkoušení průniku vodních par se v Severní Americe hodně používá metoda ASTM F1869 Standard Test Method for Mositure Vapor Emission Rate of Concrete Subfloor Using Anhydrous Calcium Chloride. Zařízení je jednoduché - je to plastová krabice, na jednu stranu otevřená. Dá se do ní dehydratovaný chlorid vápenatý, přilepí se lepicí páskou na beton a měří se změna váhy chloridu vápenatého. Ze změny váhy lze vypočítat, kolik vody se z podkladu vypařuje. Jednotkou je lbs (kg) na 1000 ft2 (m2) za 24 hodin. Vysoké hodnoty jsou 10 až 18 lbs (4,54 až 8,12 kg) na 1000 ft2 (92,9 m2) za 24 hodin. Aplikace Cem-Kote Barrier Coat 100 v tloušťce cca 5 mm sníží tyto hodnoty pod  5 lb (2,27 kg) – což je vlhkost, kterou neprodyšné nátěry tolerují. Pro lepší představu: 3-5 lbs (1,4  - 2,7 kg) je zhruba obsah vody v betonu měřeno na poušti.

V našich podmínkách se tento typ měření využívá sporadicky, častější a přesnější je metoda na principu elektrické impedance. Dle typu použitého přístroje lze měřit vlhkost betonu do různých hloubek, známé typy měří spolehlivě vlhkost betonu do 10%, přičemž výrobci neprodyšných nátěrů stanovují přípustnou vlhkost v betonu v intervalu 4 až 6%.

V minulém roce byl dva dny po pokládce betonu s aditivem Gemite (vlhkost betonu překračovala tou dobou hranici 10%) aplikován na nový beton dvojí nátěr Cem-Kote Barrier Coat 100, po dalších dvou dnech byla měřená vlhkost pod 2,7% a byly aplikovány další epoxidové nátěry.

a/ příprava podkladu před aplikací epoxidu ve venkovní havarijní jímce

               b/  Fontána v Torontu, Ontario

                   V podloží bylo hodně spodní vody, pod fontánou tekl potok a klient chtěl jako vrchní

                     vrstvu epoxid, kvůli barvě a čištění. Byly aplikovány cca 2 mm materiálu Cem-Kote Barier

                     Coat 100, pak epoxid a je to dodnes naprosto funkční.

       

Cem-Kote Barrier Coat 100 a vhodný epoxidový nátěr.

Jako adhezivní most  na kontaminovaný beton nebo na beton se zbytky epoxidů.

a/ Slovnaft Bratislava – nátěr na kontaminovaný beton

     

b/ chladicí věž v Číně – vodotěsnící vrstva, který drží na betonu se zbytkovým epoxidem

Poznámka:

Veškeré produkty v článku uvedené vyrábí společnost Gemite Products Inc. Veškeré fotografie jsou chráněny autorským právem společnosti Gemite Products Inc.

Výhradní zastoupení pro Českou Republiku: UNITECH Trade s.r.o. Pardubice

Ing. Milan Golka

jednatel společnosti

X

Přihlášení

Zapoměli jste heslo?
zašleme vám nové na vaši
emailovou adresu